En el present Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l'adreça URL www.romanpizza.net (en endavant, el lloc web ), que ROMANPIZZA, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1 - DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: ROMANPIZZA, SL

Domicili social: C. Calderón 17, 08201 Sabadell, BARCELONA

C.I.F .: B66575945

Telèfon de contacte: 674490992

Correu electrònic: diego@romanpizza.net

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; Tom 44917; Diari 1217; Foli 125; Seient 2044; Full B-471.286; Inscripció 1.

 

ROMANPIZZA, SL, és el responsable del lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

 

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE).

 

2 - OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per ROMANPIZZA, SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del lloc web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

 

3 - ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d'usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

4 - CONTINGUTS DEL WEB

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. ROMANPIZZA, SL no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma del web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

ROMANPIZZA, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de ROMANPIZZA, SL, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de ROMANPIZZA, SL.

 

5 - MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a ROMANPIZZA, SL, assumint totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

6 - LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ROMANPIZZA, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. ROMANPIZZA, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

- un mal funcionament del navegador.

- i / o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

ROMANPIZZA, SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. ROMANPIZZA, SL no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

ROMANPIZZA, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

 

7 - OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIES"

El lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l'usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 

8 - NAVEGACIÓ

Els servidors d'Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. La seva adreça IP s'emmagatzemarà en els logs d'accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l'adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d'aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

 

9 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari coneix i accepta que tots els continguts i / o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de ROMANPIZZA, SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ROMANPIZZA, SL i / o de tercers. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular

Està reservat exclusivament a ROMANPIZZA, SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de ROMANPIZZA, SL.

 

10 - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. ROMANPIZZA, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ROMANPIZZA, SL i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de la ciutat de Barcelona

AVÍS LEGAL

ROMANPIZZA®

BOTIGUES

CONTACTE

ROMANPIZZA

MÈTODES DE PAGAMENT

SABADELL. Calderón, 17

93 721 19 77

 

TERRASSA. Prat de La Riba, 37

93 595 99 99

 

BADALONA. Prim, 173

93 384 84 62

 

BARCELONA SANTS. Rosés, 59

93 131 59 59

 

SANT CUGAT DEL VALLÈS. Martorell, 6

93 633 75 69

 

CASTELLAR DEL VALLÈS. Prat de la Riba, 42

93 624 82 17

 

GRANOLLERS. Francesc Tarafa, 4

93 825 48 89

 

MATARÓ. Argentona, 26

93 837 62 06

 

SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Pau Casals, 24

93 138 65 19

 

EL MASNOU. Sant Felip, 17

93 850 35 80

 

BARCELONA SANT GERVASI. Laforja, 132

93 859 97 66

 

VIC. Plaça del Pes, 2

93 883 13 13

 

GAVÀ. Martirs del Setge de 1714, 24

93 101 65 15

 

CASTELLDEFELS. Església, 174

93 856 46 00

 

SANTA PERPETUA. Santa Maria, 7

93 015 69 46

En el present Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l'adreça URL www.romanpizza.net (en endavant, el lloc web ), que ROMANPIZZA, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1 - DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: ROMANPIZZA, SL

Domicili social: C. Calderón 17, 08201 Sabadell, BARCELONA

C.I.F .: B66575945

Telèfon de contacte: 674490992

Correu electrònic: diego@romanpizza.net

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; Tom 44917; Diari 1217; Foli 125; Seient 2044; Full B-471.286; Inscripció 1.

 

ROMANPIZZA, SL, és el responsable del lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

 

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE).

 

2 - OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per ROMANPIZZA, SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del lloc web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

 

3 - ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d'usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

4 - CONTINGUTS DEL WEB

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. ROMANPIZZA, SL no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma del web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

ROMANPIZZA, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de ROMANPIZZA, SL, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de ROMANPIZZA, SL.

 

5 - MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a ROMANPIZZA, SL, assumint totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

6 - LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ROMANPIZZA, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. ROMANPIZZA, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

- un mal funcionament del navegador.

- i / o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

ROMANPIZZA, SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. ROMANPIZZA, SL no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

ROMANPIZZA, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

 

7 - OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIES"

El lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l'usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 

8 - NAVEGACIÓ

Els servidors d'Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. La seva adreça IP s'emmagatzemarà en els logs d'accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l'adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d'aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

 

9 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari coneix i accepta que tots els continguts i / o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de ROMANPIZZA, SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ROMANPIZZA, SL i / o de tercers. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular

Està reservat exclusivament a ROMANPIZZA, SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de ROMANPIZZA, SL.

 

10 - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. ROMANPIZZA, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ROMANPIZZA, SL i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de la ciutat de Barcelona

AVÍS LEGAL

ROMANPIZZA®